Kompletní služby
v oboru vodního hospodářství

 

ZAJIŠŤOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ ODBĚRŮ

VZORKŮ ODPADů A MATERIÁLŮ VE VŠECH DRUZÍCH SKUPENSTVÍ

  • Zajišťujeme kompletní vyhodnocování vzorků vod, odpadů a materiálů ve všech jejich skupenství
  • Rekonstrukce a intenzifikace odpadních a průmyslových čistíren
  • Tým našich odborných pracovníků má danou problematiku nejen vystudovanou, ale i mnoholetou praxí potvrzenou

+420 605 554 539

tritem@tritem.cz

Ivančická 484, Moravský Krumlov 672 01

Používáme Cookies