`

Vítejte na stránkách společnosti

TRITEM s.r.o.

Společnost TRITEM s.r.o. se zabývá ekologickými službami v oblasti vodního a odpadového hospodářství.

Začít

O Nás

Společnost vznikla v roce 2008 v návaznosti na činnosti sesterských společností, které se zabývají primárně službami v oblasti životního prostředí.

Od počátku se ve společnosti TRITEM s.r.o. věnujeme vodnímu hospodářství včetně odběrů vzorků a analytických rozborů v akreditované laboratoři Státního zdravotního ústavu.
Na základě zjištěných výsledků poté zpracováváme pro zákazníky závěrečná vyhodnocení a návrhy vhodných řešení.


Od svého založení jsme součástí Sdružení vodohospodářů České republiky, z.s.

Kromě odběrů vzorků spolupracujeme na vodohospodářských projektech, jako jsou stavby nebo rekonstrukce vodních děl a zpracováváme vodní audity v průmyslovém odvětví.

V návaznosti na stále častější otázky možností řešení nakládání s odpady, byla naším posledním přírůstkem do nabídky služeb recyklace vybraných průmyslových odpadů.

Naše Služby

Vodní hospodářství

Vodní audit

Přístup průmyslu k hospodaření s vodou a vodními zdroji je významnou otázkou pro zajištění dlouhodobě udržitelného rozvoje nejen průmyslu, ale celé lidské společnosti. V nadcházejících letech musí dojít k zefektivnění využívání vod a minimalizaci dopadů v oblasti kvality vypouštěných odpadních vod.

Hodnocení odpovědného hospodaření s vodou

Odpovědné hospodaření s vodou je základním principem, díky kterému můžeme využívat vodní zdroje nejen pro současné potřeby, ale zajistíme dostatek vody i pro ty budoucí. Ministerstvo životního prostředí se proto rozhodlo takto odpovědné podniky ocenit značkou odpovědného hospodaření s vodou.

Vodní stopa

Vodní stopa je jedním z mezinárodních modelů pro hodnocení dopadů lidské činnosti na stav naší planety. Využívá se zejména pro hodnocení dopadů průmyslové nebo zemědělské výroby, kdy je podnik schopen vyhodnotit např. užívání vody v rozsahu celé organizace, procesů nebo vybraných produktů.

Specifické činnosti dle potřeb zákazníka

Kromě odběrů a vyhodnocování vzorků se zabýváme také specifickými požadavky na rekonstrukce a intenzifikace komunálních a průmyslových čistíren odpadních vod.

Odpadové hospodářství

Recyklace, zpracování, využití, opětovné použití

Zabýváme se zpracováním vybraných odpadů a materiálů. Zajišťujeme jejich recyklaci, úpravu nebo využití. Zpracováváme odpadní písky různého původu pomocí třídícího zařízení. Výsledkem je materiál pro další využití.

Specifické činnosti dle potřeb zákazníka

V oblasti odpadového hospodářství zpracováváme analýzy v oblasti nakládání s odpady, např. porovnání současného stavu s možnostmi na trhu. Zajišťujeme odběr a kompletní vyhodnocování vzorků vod, odpadů a materiálů ve všech jejich skupenství. Od doby svého působení jsme odebrali a zajistili přes 500 vzorků vod a odpadů.

Vedení společnosti

Máme dlouholeté legislativní i praktické zkušenosti, které využíváme při řešení současného i budoucího stavu ve vybraných oblastech vodního a odpadového hospodářství.

Martin Čech

Jednatel společnosti
99 3
ir

ing. Martin Pytloun

Jednatel společnosti
80 2
ir

Kontakt Společnosti

Zde nám můžete nechat Váš kontakt nebo dotaz a my se Vám co nejdříve ozveme zpět.

Adresa společnosti

TRITEM s.r.o.
Ivančická 484
Moravský Krumlov
672 01

28316045

Telefon

+420 702 081 620

Email

pytloun@tritem.cz
Odesílání...
Vaši zprávu se nepodařilo odelat. Zkuste to prosím později. Popřípadě nás prosím kontaktujte telefonicky nebo na email. Děkujeme.
Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme.